yayas logo main v01
8115 E. 21st N. Wichita KS 67206 316-634-1000
Wine Menu
YaYa's Wine Menu

Cabernet Sauvignon - Fruit Driven

wine

region

Clos Pegase

Cabernet Sauvignon

Napa Valley, California

--

90

Buehler Vineyards

Cabernet Sauvignon

Napa Valley, CA

--

85

Natura Cabernet

Cabernet

Chile

--

38

Beringer "Knights Valley"

Cabernet

Napa Valley, California

--

68

Franciscan

Cabernet

Napa Valley, California

--

75

Route Stock Cabernet

Cabernet

Napa Valley, California

--

50

Justin Cabernet

Cabernet Sauvignon

Paso Robles, California

--

65

Conn Creek

Cabernet

Napa Valley, California

--

70

Sterling Vineyards

Cabernet

Napa Valley, California

--

72

Robert Mondavi

Cabernet

Napa Valley, California

--

75

Simi

Cabernet

Alexander Valley, California

--

62

Daniel Cohn

Cabernet

Sonoma, California

--

65

Hess Select

Cabernet

Columbia Valley, California

11

42

Alexander Valley

Cabernet

Sonoma County, California

13

50

Columbia Crest Grand Estate Cabernet

Cabernet

Columbia Valley, California

9

34

Coppola Diamond Cabernet

Cabernet Sauvignon

California

--

48

yayas logo main v01
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .